Duodenal Switch

Seçilmiş bir hasta grubuna uygulanan veya diğer yöntemlerle kilo veremeyen hastalara uygulanan bir yöntemdir. Hem yeme kısıtlayıcı hem de emilim bozucu bir ameliyattır. Emilim bozucu etkisi bypass’a göre daha fazladır. Hastalara hem sleevegastrektomi ve hem de barsak bypass eden ameliyat birlikte yapılmaktadır.

Teknik:

 Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik veya robotik yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. İlk olarak sleevegastrektomi ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Oniki parmak barsağı mide çıkımından hemen sonra mideden ayrılmaktadır. Kalın barsaktan geriye ince barsak ölçülerek son 250 cm kesilerek mide çıkımına dikilmektedir. Mideden ayrılan yiyeceklerin sindirimi için gerekli pankreatik enzimler ve safranın geldiği ince barsak kısmı ise ince barsağın son 75 cm’lik kısmına dikilmektedir. Böylece yediklerimiz mideden direk olarak ayrılan 250 cm’lik ince barsağa geçer ve sindirim enzimleriyle son 75 cm’lik kısımda buluşur. Emilim ciddi şekilde bozulmaktadır.

Avantajları:

 • Diğer yöntemlere göre daha iyi kilo verdirir.
 • Yandaş hastalıklardan daha yüksek oranda kurtarır.
 • Yağ emilimini %70 veya daha fazla azaltır.
 • Dumping sendromu görülmez.

Dezavantajları:

 • Daha komplike bir ameliyattır, ameliyat süresi uzundur.
 • Komplikasyon oranı daha yüksektir.
 • Hastanede kalış süresi uzundur.
 • Vitamin ve mineral eksikliği daha sıktır.
 • Protein eksikliği görülebilir.
 • Daha sıkı takip gerekir.
 • Geriye dönüşümsüzdür.
 • Kötü ter kokusu ve kötü kokulu sık dışkılama görülebilir.