Doctor

Yrd. Doç. Dr. Burçin BATMAN

Uzmanlık Alanları

Genel Cerrahi

Diğer Alanlar

Papiller Tiroid Kanserleri

Eğitim ve Deneyim

• Liv Hospital, Ulus, Genel Cerrahi Bölümü
• 1998-2004 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
• 05/09/2006-05/10/2006 Tophane Sağlık Ocağı Pratisyen Hekimlik
• 09/05/2007-15/10/2012 İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi

Üyelikler

• Türk Cerrahi Derneği
• Endokrin Cerrahisi Derneği
• ELCD (Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği)