All Posts in Category: Obezite Cerrahisi Teknikleri

Obezite Cerrahisi

Ayarlanabilir Mide Bandı

Ayarlanabilir mide bandı, midenin üst kısmına yerleştirilen silikon bir banttır. Cilt altına yerleştirilen bir port vasıtasıyla sıkılığı ayarlanabilmektedir. Yeme kısıtlayıcı bir ameliyattır. Günümüzde kullanımı yol açtığı bir takım sıkıntılar nedeniyle giderek azalmaktadır.

Teknik:

Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ameliyat 5 delik veya tek delikten gerçekleştirilebilmektedir.  Midenin yemek borusuyla birleşim yerinin arkasından bir tünel oluşturularak karın için konulan band bu tünelde geçirilmektedir. Anestezi tarafından mide içine yerleştirilen bir balon 15-30 ml şişirilerek bu balonun altında kalacak şekilde band kilitlenmektedir. Bandın sabit kalması için mideye dikişlerle sabitlenmektedir. Cilt altına da bandın sıkılığını ayarlamak için bir port yerleştirilerek bu port banda bağlanmaktadır.

Avantajları:

 • Teknik basittir, ameliyat süresi kısadır.
 • Midede kesilme ve barsaklarda işlem yapılmadığı için komplikasyonu düşüktür.
 • Hastanede kalış süresi kısadır.
 • Geriye dönüşlüdür ve ayarlanabilir.
 • Vitamin ve mineral eksikliği riski çok düşüktür.

Dezavantajları: 

 • Diğer yöntemlere göre daha yavaş ve az kilo verimi.
 • Vücutta yabancı cisim vardır.
 • Band kayması veya mideyi delmesi görülebilir.
 • Band, tüp ve portla ilgili mekanik sorunlar görülebilir.
 • Yemek borusunda aşırı yemeğe bağlı genişleme görülebilir.
 • Sık takip gerekir.
 • Sorunlar nedeniyle tekrar ameliyat edilme oranı yüksektir.
Read More

Gastrik Bypass

En eski obezite ameliyatlarındandır. Uzun zaman obezite cerrahisinde altın standart kabul edilmiştir. Tüp mide ameliyatından farklı olarak mide çıkartılmaz, barsakların bir kısmı devre dışı bırakılır. Hem yeme kısıtlayıcı hem de emilimi bozucu bir ameliyattır.

Teknik:

Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik veya robotik yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. İlk önce mide 2 parçaya ayrılarak yemek borusuna bağlı 15-30 ml hacimli bir mide poşu bırakılmaktadır. Geride kalan mide kısmı fonksiyonsuz kalmaktadır. 75 cm ileriden ince barsak ayrılarak alt uç mideye dikilmekte ve üst uç ise alt ucun 100-150 cm uzağına dikilmektedir. Böylece alınan yiyecekler önce oluşturulan küçük mideye buradan da kesilen ince barsağa geçmektedir. Yiyeceklere sindirim enzimleri 100-150 cm ileride buluşmaktadır. Bu durum emilim bozukluğu yaratmaktadır.

Avantajları:

 • Kilo verdirme etkisi tüp mideye göre daha fazladır.
 • Yandaş hastalıklardan kurtarma oranı tüp mideye göre daha yüksektir.
 • Zor da olsa geriye dönüşümlüdür.
 • Hem yeme kısıtlama hem de emilim bozukluğu yapar.

Dezavantajları:

 • Hastanede kalış süresi daha uzundur.
 • Emilim bozukluğu yaptığından hayat boyu vitamin ve mineral takviyesi gerekir.
 • Daha komplike ve daha uzun süren bir ameliyattır, bu yüzden komplikasyonları daha fazladır.
 • Daha yakın takip gerekir.
 • Dumping sendromu görülebilir.
 • Barsaklarla ilgili tıkanıklık ve ülser gibi sorunlar görülebilir.
Read More

Tüp Mide (SleeveGastrektomi)

Tüp mide ameliyatı, midenin yemek yediğimizde büyüyen sol kısmının yaklaşık olarak %75-80’inin çıkarıldığı bir ameliyattır. Geride kalan mide tüp şeklinde veya muz şeklinde olmaktadır. Yemeyi kısıtlayıcı bir ameliyattır. Şu anda dünyada en çok kullanılan ameliyattır. Önceleri gastrik bypass gibi daha ağır obezite ameliyatlarının uygulanamayacağı riskli hastalarda ilk basamak olarak kullanılmıştır. Fakat ameliyatın başarısı nedeniyle günümüzde tek başına bir ameliyat olarak kullanılmaktadır.

Teknik:

Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Ameliyat 5 delik veya tek delikten gerçekleştirilebilmektedir.  Midenin damarları ayrıldıktan sonra mide içine ağızdan tüp yerleştirilmekte ve mide tüp komşuluğundan stapler dediğimiz bir alet yardımıyla kesilmektedir. Mide karın duvarındaki delikten dışarı alınmaktadır. Kanama ve kaçak kontrolü yapıldıktan sonra tüp çekilerek midenin kesilen kısmı tekrar dikilmektedir. Ameliyattan sonra karın içinde veya burunda bir dren bırakılmamaktadır.

Avantajları:

 • Ameliyat süresi kısadır.
 • Diğer yöntemlere göre tekniği daha basittir.
 • Hastanede kalış süresi kısadır (2-3 gün)
 • Vücutta yabancı bir cisim kalmaz.
 • Dumping sendromu olmaz.
 • Barsaklara dokunulmadığı için hayat boyu ilaç kullanmanız gerekmez.
 • Ghrelin denen iştah hormonu azalır.

Dezavantajları:

 • Geriye dönüşümsüzdür.
 • Kilo verdirme ve yandaş hastalıklardan kurtarma etkisi gastrikbypass ve duodenalswitch’e göre daha zayıftır.
Read More

Duodenal Switch

Seçilmiş bir hasta grubuna uygulanan veya diğer yöntemlerle kilo veremeyen hastalara uygulanan bir yöntemdir. Hem yeme kısıtlayıcı hem de emilim bozucu bir ameliyattır. Emilim bozucu etkisi bypass’a göre daha fazladır. Hastalara hem sleevegastrektomi ve hem de barsak bypass eden ameliyat birlikte yapılmaktadır.

Teknik:

 Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik veya robotik yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. İlk olarak sleevegastrektomi ameliyatı gerçekleştirilmektedir. Oniki parmak barsağı mide çıkımından hemen sonra mideden ayrılmaktadır. Kalın barsaktan geriye ince barsak ölçülerek son 250 cm kesilerek mide çıkımına dikilmektedir. Mideden ayrılan yiyeceklerin sindirimi için gerekli pankreatik enzimler ve safranın geldiği ince barsak kısmı ise ince barsağın son 75 cm’lik kısmına dikilmektedir. Böylece yediklerimiz mideden direk olarak ayrılan 250 cm’lik ince barsağa geçer ve sindirim enzimleriyle son 75 cm’lik kısımda buluşur. Emilim ciddi şekilde bozulmaktadır.

Avantajları:

 • Diğer yöntemlere göre daha iyi kilo verdirir.
 • Yandaş hastalıklardan daha yüksek oranda kurtarır.
 • Yağ emilimini %70 veya daha fazla azaltır.
 • Dumping sendromu görülmez.

Dezavantajları:

 • Daha komplike bir ameliyattır, ameliyat süresi uzundur.
 • Komplikasyon oranı daha yüksektir.
 • Hastanede kalış süresi uzundur.
 • Vitamin ve mineral eksikliği daha sıktır.
 • Protein eksikliği görülebilir.
 • Daha sıkı takip gerekir.
 • Geriye dönüşümsüzdür.
 • Kötü ter kokusu ve kötü kokulu sık dışkılama görülebilir.
Read More