Gastrik Bypass

En eski obezite ameliyatlarındandır. Uzun zaman obezite cerrahisinde altın standart kabul edilmiştir. Tüp mide ameliyatından farklı olarak mide çıkartılmaz, barsakların bir kısmı devre dışı bırakılır. Hem yeme kısıtlayıcı hem de emilimi bozucu bir ameliyattır.

Teknik:

Ameliyat genel anestezi altında laparoskopik veya robotik yöntemle gerçekleştirilebilmektedir. İlk önce mide 2 parçaya ayrılarak yemek borusuna bağlı 15-30 ml hacimli bir mide poşu bırakılmaktadır. Geride kalan mide kısmı fonksiyonsuz kalmaktadır. 75 cm ileriden ince barsak ayrılarak alt uç mideye dikilmekte ve üst uç ise alt ucun 100-150 cm uzağına dikilmektedir. Böylece alınan yiyecekler önce oluşturulan küçük mideye buradan da kesilen ince barsağa geçmektedir. Yiyeceklere sindirim enzimleri 100-150 cm ileride buluşmaktadır. Bu durum emilim bozukluğu yaratmaktadır.

Avantajları:

  • Kilo verdirme etkisi tüp mideye göre daha fazladır.
  • Yandaş hastalıklardan kurtarma oranı tüp mideye göre daha yüksektir.
  • Zor da olsa geriye dönüşümlüdür.
  • Hem yeme kısıtlama hem de emilim bozukluğu yapar.

Dezavantajları:

  • Hastanede kalış süresi daha uzundur.
  • Emilim bozukluğu yaptığından hayat boyu vitamin ve mineral takviyesi gerekir.
  • Daha komplike ve daha uzun süren bir ameliyattır, bu yüzden komplikasyonları daha fazladır.
  • Daha yakın takip gerekir.
  • Dumping sendromu görülebilir.
  • Barsaklarla ilgili tıkanıklık ve ülser gibi sorunlar görülebilir.